The main purpose of the meeting is to get to know each other and to develop communication between partners. Agenda includes not only introduction to the project and its idea & objectives, but also discussion on Intellectual Outputs as well as some technical issues like dissemination of the project and the project's timeline. The meeting will last only three days, but for sure this time will be very intensive and productive. Apart from work we are going to pursue some integration activities, as they play an important role in a partnership and intercultural cooperation.

//

Głównym celem spotkania jest wzajemne poznanie się partnerów oraz rozwinięcie pomiędzy nimi komunikacji. Agenda spotkania opierać się będzie nie tylko o wprowadzenie do projektu i jego głównych założeń, lecz przewidziana jest także dyskusja na temat rezultatów intelektualnych projektu oraz pewne sprawy techniczne jak sam przebieg projektu czy jego upowszechnianie. Spotkanie potrwa zaledwie trzy dni, jednak z pewnością ten czas będzie bardzo intensywny i produktywny. Poza pracą nad projektem, zamierzamy przeprowadzić również działania integracyjne, które odgrywają istotną rolę w partnerskiej współpracy międzynarodowej.


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+