After the short presentation of the hosting organization, we started testing board games in order to learn some good practices and choose some good tools and mechanic that we can use in our future game, which is an Intellectual Output 3 from Game Laboratory Project. As hosting organization has a wide range of the board games we could take a look at really different types of the games. Each partner could recommend some tools that might be used in our game. We finished the meeting with evaluation and after this we had a farewell lunch. Each participant received a certificate of attendance. Now it's time to come back to our countries and start preparing next activities - training courses. We are looking forward for seeing you again!

//

Po któtkiej prezentacji goszczącej organizacji, rozpoczęliśmy testowanie gier planszowych, tak aby móc nauczyć się dobrych praktyk oraz wybrać narzędzia i mechanizmy, które moglibyśmy użyć w naszej grze, która ma powstać w ramach projektu. Jako że goszcząca organizacja posiada szeroką kolecję gier planszowych, mieliśmy możliwość przyjrzeć się różnego rodzaju grom. Każdy partner zarekomendował także różne narzędzia, które mogą zostać użyte w naszej grze. Spotkanie zakończyło się ewaluacją, po której mieliśmy pożegnalny obiad. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat uczestnictwa. Teraz przyszła pora na powró do swoich krajów i rozpoczęcie przygotowań do kolejnych spotkań - szkoleń. Nie możemy się już ich doczekać!

 


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+