The day was very intensive and effective. We started from Gosia's presentation, who introducted us to the project and its general idea. Gosia presented also the specific and overall aims of the Game Laboratory Project. After a short coffee break, Marek started to present Intellectual Outputs of the project. He presented them very deeply and we also had a time to discuss our ideas on how the products should look like. After the lunch we started the second part that was covering mostly some technical issues - we discussed the communication channels and also dissemination of the project. There was a space for discussion about the project's budget and the timeline. We set the dates of next meetings. Day was very successful. We finished it with dinner and after that everyone took a rest, as a day was quite tirying and demanding.

//

Dzień był bardzo intendywny i efektywny. Zaczęliśmy od prezentacji Gosi, która wprowadziła nas w projekt i jego ideę. Przedstawiła także szczegółowe i główne cele projektu Game Laboratory. Po krótkiej przerwie kawowej Marek zaczął prezentować intelektualne produkty projektu. Przedstawił je bardzo szczegółowo, pozostawiając przestrzeń do dyskusji nad ich wyglądem. Po lunchu rozpoczęliśmy drugi blok, który dotyczył bardziej technicznych tematów - rozmawialiśmy o komunikacji oraz upowszechnianiu projektu. Był również czas na dyskusję o budżecie projektu i jego harmonogramie - ustaliliśmy daty kolejnych spotkań. Dzień był bardzo owocny i zakończył się kolacją. Po kolacji każdy miał czas na odpoczynek, jako że dzień był dość męczący i wymagający.

 


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+