• Slajd
  • Slajd
  • Slajd

Last news on Game Laboratory | Aktualności o projekcie Game Laboratory

Obrazek
The sky is the limit... | Nieograniczone możliwości...

As you know our project is is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. But do you actually know anything about Erasmus+ programme and its possibilities? // Jak wiecie nasz projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Ale właściwie, czy wiecie cokolwie…

read more