C1 mobility in a nutshell | Mobilność C1 w skrócie

The activity covered the organization of a 3-day mobility (12-14.02.2018) in Poland in the city of Leszno, in which staff from all countries involved in the implementation of the project participated. // Działanie obejmowało organizację 3 dniowej mobilności (12-14.02.2018r.) w Polsce w miejscowości…

Czytaj więcej
The rebirth of board games and the new social revolution

If you would say that you are a 'gamer' nowadays, most people would subconsciously add the prefix 'video'. But while digital games became one of the biggest tool of the entertainment, the past decade has also seen unexpected rebirth of board games and the new social revolution.

Czytaj więcej
Board games nowadays

When was the last time you played a board game? It’s probably been a while hasn’t it? For many, board games conjure up childhood memories of rainy afternoons when your entire family fell out over a game of Monopoly.

Czytaj więcej
Jak wygląda życie typowego NEET?

Poszukując więcej informacji o młodzieży, do której adresowany jest nasz projekt, natknęliśmy się na bardzo ciekawy artykuł "Czym jest generacja NEET? Uwarunkowania i skutki społeczno-ekonomiczne" na portalu ideologia.pl

Czytaj więcej
Christmas is coming... | Zbliżają się święta...

In three days most of us will start celebrating Christmas with our families. Have you already bought all the Christmas gifts or still looking for them? // Za trzy dni większość z nas rozpocznie obchody Świąt Bożego Narodzenia. Czy kupiliście już wszystkie świąteczne prezenty czy może wciąż jeszcze m…

Czytaj więcej