(źródło: Eurostat, wp.pl)

" NEET to zjawisko światowe. W Polsce bardzo zróżnicowane. W województwie mazowieckim jest 9 proc. NEET–sów, na Podkarpaciu 17 proc. Wyższy wskaźnik jest tam, gdzie niższy potencjał, mniejsze szanse na rozwój. Znaczenie ma też kapitał kulturowy w rodzinach. Ci, którzy wychowują się w trudnym środowisku, mogą być bardziej narażeni na to, że wypadną z systemu edukacyjnego i później nie będą korzystać z żadnych szkoleń, żeby podnieść kwalifikacje." (Michał Boni)

Nasz projekt jest skierowany właśnie do tej grupy społecznej. To właśnie te osoby chcemy wspierać i dostarczyć im narzędzia, które zwiększą ich potencjał.

Więcej o naszej grupie docelowej, znajdziecie w artykule "Niezatrudnieni, niewykształceni, niewyszkoleni - Pokolenie NEETs" autorstwa Macieja Motylskiego.

Zapraszamy do lektury!


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+