The biggest part of agenda for today was focused on NEET youth generation. We discussed NEET phenomen and tried to find similarities in European context, as we come from different countries and cultures, and the model of NEET might be different in each country.

Afterwards, participants were divided into small groups of two - each group was from the same country - and started to work on defining a typical NEET in order to find the best solutions that should be used in the game, that we are to create within this project.

Większa część agendy na dzień dzisiejszy przepełniona była tematem generacji NEET. Dyskusje miały na celu między innymi odnalezienie podobieństw w kontekście europejskim, jako że partnerzy projektu pochodzą z różnych krajów i różnych kultur, a model NEET może się nieznacznie różnić.

Następnie uczestnicy zostali podzieleni na małe grupy dwuosobowe - w każdej z grup byli przedstawiciele tego samego kraju - i rozpoczęli prace nad próbą zdefiniowania typowego przedstawiciela NEET, w celu dostosowania rozwiązań które powinny zostać zawarte w grze, która powstanie w ramach projektu.


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+