First part of the day was dedicated to exploring game mechanics and game development workshop. We also created our future board game prototypes using different tools. After lunch we had an amazing possibility to learn mechanics of creating board games from a very experienced games creator. Everyone was very motivated and inspired. Seeing the fruit of your work is a great reward after whole day of work :)

Pierwsza część dnia była poświęcona odkrywaniu mechanizmów gier oraz warsztatom z zakresu tworzenia gier. Stworzyliśmy również prototyp naszej przyszłej gry przy użyciu różnych narzędzi. Po obiedzie mieliśmy wspaniałą okazję uczyć się mechanizmów tworzenia gier planszowych od niezwykle doświadczonego twórcy gier. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zmotywowani i zainspirowani. Obserwowanie owoców pracy po całym dniu ciężkiej pracy jest bowiem wspaniałą nagrodą :)


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

All comments

There are no comments

Add a comment

To comment you must be logged in
Do you have an account?
Sign in
Do not you have an account?
Register