We discussed the progress of the work on intellectual outputs and pointed out what is missing or needed to be improved. We also set the deadlines for another pieces of work. There was also time to test another games.

Each participant received Certificates of attendance and filled in evaluation form. After this all participants left to their countries with new knowledge and experience!

Omawialiśmy postęp prac nad produktami intelektualnymi projektu a także wskazywaliśmy na brakujące elementy, bądź te, które wymagają dopracowania. Ustaliliśmy terminy dla kolejnych elementów prac. Był także czas na kolejne testowanie gier.

Każdy uczestnik otrzymał certyfikat uczestnictwa i wypełnił ankietę ewaluacyjną. Następnie każdy wrócił do swojego kraju z nową wiedzą i doświadczeniem!


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

All comments

There are no comments

Add a comment

To comment you must be logged in
Do you have an account?
Sign in
Do not you have an account?
Register