Drzwi otwarte będą okazją m.in. do zapoznania się z bieżącymi działaniami prowadzonymi przez Fundację Centrum Aktywności Twórczej, jak również możliwościami programu Erasmus+. Tego dnia do dyspozycji odwiedzających biuro Fundacji będzie osoba z zespołu projektu Game Laboratory, która nie tylko przybliży założenia projektu, ale również udzieli informacji na temat możliwości włączenia się w działania organizowane w ramach projektu. Będzie to okazja do podsumowania dotychczasowych rezultatów projektu, jak również testowania gier edukacyjnych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej
Biuro przy ul. Więziennej 3 w Lesznie


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

All comments

There are no comments

Add a comment

To comment you must be logged in
Do you have an account?
Sign in
Do not you have an account?
Register