The poster informing about the event was posted on our website as well as on facebook profile. The printed one was hung in the school, Voluntary Labour Corp and in our Foundation's office.

15 participants took part in the testing activity.

The prototype of the game was tested by young people divided into five groups of 3. The contest went well and quite fast. The leader of testing activities noticed, that cards which are used in the game, should be divided into different colours in order to vary the categories and make them more visible. Most participants claimed that there should be more point that can be scored in this game, as well as wider range of proffessions/workers so that the game would be played longer. Some players mentioned the appearance of the game pointing out its design and quality that need to be developped. Of course the material that was tested on these classes was a draft prototype and the final product will be much more professional. All participants stated that the general idea of the game is unique and interesting. The instuction needs some improvement.

The atmosphere was very nice, and  the time was spent efficiently.

Soon we will inform you about another testing activities.

Stay tuned and visit our website for more info!

See you soon! :)

//

Plakat dotyczący wydarzenia był zamieszczony na stronie internetowej projektu, na profilu na facebooku, a w wersji papierowej zamieszczony był w w/w szkole, jak również w Ochotniczym Hufcu Pracy w Lesznie i biurze Fundacji.

W spotkaniu wzięło udział w sumie 15 osób.

Młodzież testowała grę w budowanie firmy. Rozgrywka przebiegła dość sprawnie. Osoby były podzielone na trzyosobowe drużyny, z których niektóre skończyły rozgrywkę bardzo szybko. Analizując testowanie, prowadzący zauważył potrzebę podzielenia kart kolorystycznie, co ułatwiłoby rozróżnienie poszczególnych kategorii kart. Większość uczestników sugerowała, że gra powinna umożliwiać zdobycie większej liczby punktów oraz powinna zawierać większą liczbę zawodów/pracowników, co urozmaiciłoby grę. Powyższe miałoby także wpłynąć na wydłużenie rozgrywek. Uwagi uczestników dotyczyły także samego wykonania gry – wskazywali oni bowiem zarówno na potrzebę solidniejszego jej wykonania pod względem graficznym jak i twardości materiału. Zauważyć należy, że wykorzystane materiały podczas testowania, stworzone zostały na zasadzie prototypu w wersji roboczej tego narzędzia. Wszyscy uczestnicy na plus ocenili koncepcję gry oraz jej scenariusz. Dopracowania wymaga element instrukcji.

Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze dobrej zabawy i zdrowej rywalizacji.

O kolejnych spotkaniach poinformujemy już wkrotce na naszej stronie.

Do zobaczenia! :)


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

All comments

There are no comments

Add a comment

To comment you must be logged in
Do you have an account?
Sign in
Do not you have an account?
Register