(Source of the photo // źródło fotografii: pixabay.com)

Grab your friends and jump into these new board games. When you are not sure which one you should choose, visit this website and everything will be clear! :)

16 best board games of 2018: ultimate list (updated!)

//

Zbierz grupę przyjaciół i wspólnie rozpocznijcie zabawę z grami. Jeśli nie masz pewności, którą z gier powinieneś wybrać, odwiedź tę stronę, a wszystko stanie się jasne! :)

NCWW - Najlepsze gry planszowe na czerwiec

 


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

All comments

There are no comments

Add a comment

To comment you must be logged in
Do you have an account?
Sign in
Do not you have an account?
Register