This game is a great inspiration for us. It was made by people from our hometown - Leszno. Watch the review and then just simply print and play it!

You can download this game from this website: http://edukacja.leszno.eu/placki-english.pdf

//

Ta gra jest dla nas wspaniałą inspiracją. Została stworzona przez ludzi z naszego miasta. Obejrzyjcie recenzję, a następnie wydrukujcie i zagrajcie w nią!

Grę można pobrać ze strony: http://edukacja.leszno.eu/placki


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

All comments

There are no comments

Add a comment

To comment you must be logged in
Do you have an account?
Sign in
Do not you have an account?
Register