(source of the photo: www.pixabay.com)

We kindly invite you to watch a video on YouTube, that may help you in dealing with NEET issue. "Methodist Mission Southern (MMS) partnered with Stats NZ to better understand young people who are not in employment, education or training (NEET) using the IDI. Results of this research will help MMS to better target their services to reach the young people who need them."

To watch this video click here

//

(źródło fotografii: www.pixabay.com)

Radio eM gościło w jednej ze swoich audycji Arkadiusza Piecyka - dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, który opowiadał o tym, w jaki sposób można pomóc młodzieży NEET, gdzie szukać wsparcia i motywacji. Zachęcamy Was do odsłuchania audycji klikając w ten link

 


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

All comments

There are no comments

Add a comment

To comment you must be logged in
Do you have an account?
Sign in
Do not you have an account?
Register