(source of the photo: www.thebluedimondgallery.com)

Taking responsibility of your choices, letting others win...board games offer many opportunities to discover more about ourselves, our friends and how we interact with others. Emily Ogle presented 9 life lessons we learned from board games on geekandsaundry.com. Find her ideas by reading the article --> click

//

(źródło fotografii: www.thebluediamondgallery.com)

Determinacja i zdrowa rywalizacja, integracja, kreatywność, samodzielne decyzje, języki świata... to tylko niektóre z umiejętności, które kształtuje w nas granie w gry planszowe. Szczegóły zalet opisała Aleksandra Szakoła na stronie bigbaddice.pl. Zapraszamy do przeczytania artykułu --> link

 


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+