The meeting was very successful. All participants enjoyed playing the game and found it very interesting. Opinions were gathered and the game will be developed. Thank you for your contribution!

//

Spotkanie było bardzo owocne. Wszyscy jego uczestnicy byli zadowoleni i uznali grę za interesującą. Opinie zostały zebrane a gra będzie ulepszana. Dziękujemy za Wasz wkład!


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+Galeria zdjęć: