This time Game Laboratory's team was waiting for the visitors in the office at Boczna Street. Activities were held between 16:00 and 18:00. All our guests had a chance to learn more about "Game Laboratory" project, as well as to get some information about Erasmus + program. All participants were provided with information about our organization and its activities. Each person received promotional materials such as dices which might be used for playing board games :)

Another open day will be organised soon. Visit our website for more information and see you soon :)

Tym razem zespół projektu "Laboratorium Gier" czekał na wszystkich odwiedzających w biurze przy ul. Bocznej. Działania odbywały się pomiędzy godziną 16:00 a 18:00. Nasi goście mieli możliwość dowiedzenia się szczegółów dotyczących projektu "Laboratorium Gier", a także dowiedzieć się więcej o programie Erasmus +. Odwiedzający biuro poznali bliżej naszą Fundację oraz działania jakie prowadzimy lokalnie. Każda osoba otrzymała gadżety promocyjne, w tym kości do gry, które mogą przydać się podczas przeprowadzania rozgrywek planszowych :)

Kolejne drzwi otwarte już niebawem! Wkrótce przekażemy informacje dotyczące terminu. Do zobaczenia! :)

 


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

All comments

There are no comments

Add a comment

To comment you must be logged in
Do you have an account?
Sign in
Do not you have an account?
Register