If you are interested in creating board games, this book is the real must have for you! If you don't believe us read the review which is available here: https://thethoughtfulgamer.com/2017/10/27/book-review-kobold-guide-board-game-design/

//

Jeśli jesteście zainteresowani tworzeniem gier planszowych, ta książka to prawdziwa biblia. Jeśli nam nie wierzycie przeczytajcie o niej więcej na stronie: http://info.znadplanszy.pl/2018/09/21/poradnik-projektowania-gier-planszowych-kobold-guide-to-board-game-design-recenzja-patronat-medialny/

 


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

All comments

There are no comments

Add a comment

To comment you must be logged in
Do you have an account?
Sign in
Do not you have an account?
Register