Podczas konferencji nie tylko podsumujemy i omówimy realizację projektu "Laboratorium Gier" oraz rezultaty intelektualne jakie w jego ramach powstały, ale także weźmiemy udział w interesujących prelekcjach dotyczących m.in. wpływu gier na proces nauki języka (elementy rywalizacji i wspomaganie procesów zapamiętywania), a także działań twórczych związanych z tworzeniem gier planszowych (proces tworzenia gier, metodologia, mechanizmy, grafika i symbolika).
Po części teoretycznej uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wzięcia udziału w mobilnej grze terenowej, a także w testowaniu gier wspomagających proces uczenia, w tym gier, które powstały w ramach projektu "Laboratorium Gier" ("Pogromcy Rynku" i "Wyprzedaż Garażowa").

Udział w konferencji jest bezpłatny, a uczestnicy otrzymają materiały edukacyjno-promocyjne. Po konferencji przewidziany jest lunch.

Konferencję poprowadzi Michał Dudka.

Serdecznie zapraszamy!
Więcej szczegółów udzielamy mailowo oraz telefonicznie - prosimy o kontakt pod adresem: gamelab.office@gmail.com lub numerem telefonu 507176951.

Wydarzenie współfinansowane w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

//

During the conference, we will not only summarize and discuss the implementation of the Game Laboratory project and the intellectual outputs that have been created within it, but also we will take part in lectures on the impact of games in the language learning process (elements of competition and support of memorization processes), as well as in lectures dedicated to creative proccess of board games creation (game development, methodology, mechanisms, graphics and symbolism).
After the theoretical part, participants of the conference will have the opportunity to take part in a mobile outdoor game, as well as in testing games that support the learning process and games "Market Busters" and "Backyard Sale" which were created in the frames of the Game Laboratory project.

Participation in the conference is free and participants will receive educational and promotional materials. Lunch is provided after the conference.

The conference will be led by Michał Dudka.

More details are provided by email - please contact us at gamelab.office@gmail.com

Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+Galeria zdjęć:Załączniki:All comments

There are no comments

Add a comment

To comment you must be logged in
Do you have an account?
Sign in
Do not you have an account?
Register