Wieczór gier był otwarty dla wszystkich, jednakże ważnymi gośćmi byli przede wszystkim zaproszeni przez Fundację edukatorzy (pedagodzy, nauczyciele i pracownicy młodzieżowi), którym zaprezentowano narzędzie edukacyjne powstałe w ramach naszego projektu, a więc grę "Wyprzedaż Garażowa". Po zaprezentowaniu gry oraz omówienia zalet jej stosowania podczas pracy z młodzieżą NEET, przeszliśmy do części praktycznej, w której to edukatorzy pod czujnym okiem prowadzącej warsztat Natalii Kaźmierskiej, mieli możliwość zagrania w wyprzedaż garażową. Warsztat zakończył się ustną ewaluacją, z której sporządzono krótki raport. Następnie wszyscy uczestnicy wieczoru gier rozpoczęli indywidualne turnieje w popularne gry planszowe. Na koniec odbył się się quiz drużynowy zorganizowany i przeprowadzony przez właścicieli kawiarni-winiarni COOPERATIVA. Każdy uczestnik quizu otrzymał nagrodę.

Udział w wydarzeniu był bezpłatny dzięki finansowaniu w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

//

QUIZ and GAME NIGHT was open to everyone, however, the participation of all educators that were invited by the Foundation was significant, as they were presented the educational tool created as part of our project - "Backyard Sale" game. After presenting the game and discussing the advantages of using it while working with NEET youth, we went to the practical part, in which educators had the opportunity to play the game. The workshop ended with an evaluation, from which a short report was written. Then all participants of thegame night began individual tournaments in popular board games. At the end there was a team quiz organized and carried out by the owners of the café-winery COOPERATIVA. Each participant of the quiz received a prize.

Participation was free of charge thanks to funds from the Erasmus+ Programme of the European Union.

Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+Galeria zdjęć:

All comments

There are no comments

Add a comment

To comment you must be logged in
Do you have an account?
Sign in
Do not you have an account?
Register