Games review is available on YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=-ICYd3HtDoI

Watch and find something interesting for you and your friends!

//

Opinie zapalonych graczy dostępne są na stronie: http://www.przystole.org/2018/12/03/gra-miesiaca-listopad-2018/

Przeczytajcie sugestie i znajdzie coś interesującego dla siebie!

 

Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+