The 20 best Christmas board games that you've never heard of before are described here: https://www.telegraph.co.uk/christmas/0/20-best-christmas-board-games-never-heard/

Read the article and find an inspiration for Christmas gifts.

//

18 najlepszych planszówek na Święta odnajdziecie tutaj: https://gameby.pl/gry-planszowe-na-swieta/

Zagłębcie się w lekturę i odnajdźcie inspirację na świąteczne prezenty.


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

All comments

There are no comments

Add a comment

To comment you must be logged in
Do you have an account?
Sign in
Do not you have an account?
Register