Drzwi otwarte będą okazją nie tylko do zapoznania się z bieżącymi działaniami prowadzonymi przez Fundację Centrum Aktywności Twórczej, ale również do pogłębienia wiedzy nt. możliwości programu Erasmus+. W godzinach od 17:30 do 19:30 do dyspozycji odwiedzających biuro Fundacji będzie koordynatorka projektu Game Laboratory, która nie tylko przybliży założenia projektu, ale przede wszystkich zaprezentuje produkty intelektualne jakie powstały w ramach projektu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej
Biuro przy ul. Bocznej 6 w Lesznie


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

 

 

All comments

There are no comments

Add a comment

To comment you must be logged in
Do you have an account?
Sign in
Do not you have an account?
Register