This time Game Laboratory's team was waiting for the visitors in the office at Boczna Street. Activities were held between 17:30 and 19:30. All our guests had a chance to learn more about "Game Laboratory" project, as well as to get some information about Erasmus + program. Participants were presented all four intellectual outputs that were created during the project. All visitors were provided with information about our organization and its activities. Each person received promotional materials such and also snacks were provided.

//

Tym razem zespół projektu czekał na odwiedzających w biurze przy ul. Bocznej. Odwiedzający biuro mogli do nas przybywać pomiędzy 17:30 a 19:30. Wszyscy uczestnicy drzwi otwartych mieli możliwość dowiedzenia się więcej na temat projektu Laboratorium Gier, a także poznać tajniki programu Erasmus +. Odwiedzający biuro poznali także wszystkie 4 produkty intelektualne projektu. Nasi goście poznali także bliżej Fundację i jej działania. Każdy uczestnik otrzymał materiały promocyjne, organizatorzy zapewnili także drobny poczęstunek.

Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+Galeria zdjęć: