The poster informing about the event was posted on our website as well as on facebook profile. The printed one was hung in local schools, Voluntary Labour Corp and in our Foundation's offices.

15 participants took part in the testing activity.

The youth tested "Backyard sale". Thanks to the comments from previous testing meetings, the organizers managed to prepare the appropriate resources that enabled the smooth running of the game. The meeting began with presenting the rules to the participants, and then cards were distributed. Participants immediately went to the negotiation phase. Analyzing the testing, the person who led the meeting notced that this part, through play, provided participants with knowledge about entrepreneurial behavior. Most participants positively assessed the educational value of the game and the possibility of teamwork. With each testing meeting, progress is visible in refining the tool, which was noticeable in positive opinions among the participants of the meeting.

The atmosphere was very nice, and  the time was spent efficiently.

Soon we will inform you about another testing activities.

Stay tuned and visit our website for more info!

See you soon! :)

//

Plakat dotyczący wydarzenia był zamieszczony na stronie internetowej projektu, na profilu na facebooku, a w wersji papierowej zamieszczony był lokalnych szkołach, jak również w Ochotniczym Hufcu Pracy w Lesznie i biurach Fundacji.

W spotkaniu wzięło udział w sumie 15 osób.

Młodzież testowała grę w wyprzedaż garażowa. Dzięki uwagom z poprzednich spotkań testująco-opiniujących organizatorom udało się przygotować odpowiednie zasoby, które umożliwiły sprawne przeprowadzenie rozgrywek. Spotkanie rozpoczęto od zaprezentowania uczestnikom zasad, a następnie potasowano i rozdano karty. Uczestnicy od razu przeszli do fazy negocjacji. Analizując testowanie, prowadzący zauważył, że część ta poprzez zabawę przekazywała uczestnikom wiedzę na temat zachowań przedsiębiorczych. Większość uczestników pozytywnie oceniła walor edukacyjny gry oraz możliwość pracy zespołowej. Z każdym spotkaniem testująco-opiniującym zauważalny jest progres w dopracowaniu narzędzia, co zauważalne było w pozytywnych opiniach wśród uczestników spotkania.

Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze dobrej zabawy i zdrowej rywalizacji.

O kolejnych spotkaniach poinformujemy już wkrotce na naszej stronie.

Do zobaczenia! :)


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

 

All comments

There are no comments

Add a comment

To comment you must be logged in
Do you have an account?
Sign in
Do not you have an account?
Register