Testowanie odbędzie się 5 listopada br. o godzinie 16:00 w biurze Fundacji Centrum Aktywności Twórczej przy ul. Bocznej 6. Zabierz znajomych! Dobra zabawa gwarantowana!


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

All comments

There are no comments

Add a comment

To comment you must be logged in
Do you have an account?
Sign in
Do not you have an account?
Register