The poster informing about the event was posted on our website as well as on facebook profile. The printed one was hung in local schools, Voluntary Labour Corp and in our Foundation's offices.

15 participants took part in the testing activity.

The youth tested "Backyard sale", which has already taken the final shape. As always, the game was started by presenting the rules of the game to participants. Then the participants received the cards and the money necessary for negotiations. The game was extremely fierce - each of the participants wanted to get as many points as possible, which are then exchanged for money. Competition at the request of the participants was repeated several times. The participants positively assessed the tool, indicating the possibility of developing competences related to entrepreneurship. Participants suggested that the game should be expanded with more cards, which would diversify the game every time that it will be played.

The atmosphere was very nice, and  the time was spent efficiently.

Soon we will inform you about another testing activities.

Stay tuned and visit our website for more info!

See you soon! :)

//

Plakat dotyczący wydarzenia był zamieszczony na stronie internetowej projektu, na profilu na facebooku, a w wersji papierowej zamieszczony był lokalnych szkołach, jak również w Ochotniczym Hufcu Pracy w Lesznie i biurach Fundacji.

W spotkaniu wzięło udział w sumie 15 osób.

Młodzież testowała grę w wyprzedaż garażowa, która nabrała już ostatecznego kształtu. Grę jak zwykle rozpoczęto od zaprezentowania uczestnikom zasad rozgrywki. Następnie uczestnicy otrzymali karty oraz pieniądze niezbędne do negocjacji. Rozgrywka była niezwykle zażarta - każdy z uczetników chciał bowiem zdobyć jak największą liczbę punktów, które wymieniane są następnie na pieniądze. Rywalizacja na prośbę uczestników powtarzana była kilka razy. Uczestnicy pozytywnie ocenili narzędzie, wskazując przy tym na możliwość rozwijania kompetencji związanych z przedsiębiorczością. Uczestnicy sugerowali, że gra powinna zostać rozbudowana o kolejne karty, co urozmaiciłoby każdorazową rozgrywkę.

Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze dobrej zabawy i zdrowej rywalizacji.

O kolejnych spotkaniach poinformujemy już wkrotce na naszej stronie.

Do zobaczenia! :)


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

All comments

There are no comments

Add a comment

To comment you must be logged in
Do you have an account?
Sign in
Do not you have an account?
Register