Zapraszamy wszystkich pedagogów, pracowników młodzieżowych i edukatorów, uczących zarówno w placówkach formalnych jak i edukacji pozaformalnej na warszat, podczas którego dostarczymy Państwu gotowe narzędzia do pracy z młodzieżą, które pomogą rozwijać postawy przedsiębiorcze wśród młodych ludzi narażonych na wykluczenie społeczne. Podczas spotkania dowiecie się Państwo także więcej na temat problematyki zjawiska NEET.

Do zobaczenia 10 października br. roku o godzinie 16:00 w Biurze Fundacji Centrum Aktywności Twórczej w Lesznie przy ul. Bocznej 6.

Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

All comments

There are no comments

Add a comment

To comment you must be logged in
Do you have an account?
Sign in
Do not you have an account?
Register