The participants of the workshop were briefly presented with the Game Laboratory project, as well as the target group of the project - NEET youth, with whom some of the philology students and pedagogues present during the workshop meet on a daily basis in their professional work or soon will cooperate with them. The lecturer pointed to the important role of board games in the education process, which allow people working with youth to provide them with relevant content and information in a friendly and interesting way. Next, an educational tool created as part of our project was presented, namely the game "Backyard Sale", which supports entrepreneurial attitudes among young people particularly exposed to social exclusion. After the presentation, the participants began the practical part, and therefore testing the game. Most participants considered the game to be a practical tool that can help them to convey important educational features connected with entrepreneurship. People who took part in the workshop were also acquainted with the guide on creating board games, which was created as part of the Laboratory Games project.

//

W warsztatach wzięło udział 15 osób. Uczestnikom warsztatów zaprezentowano po krótce projekt Laboratorium Gier, a także grupę docelową projektu, a więc młodzież NEET, z którą część z obecnych podczas warsztatów studentów filologii i pedagogów, na co dzień spotyka się lub będzie się spotykała w swojej pracy zawodowej. Prowadzący wskazał na istotną rolę gier planszowych w procesie edukacji, które pozwalają osobom pracującym z młodzieżą na przekazanie im istotnych treści i informacji, w sposób przyjazny i interesujący. Następnie zaprezentowano narzędzie edukacyjne powstałe w ramach naszego projektu, a więc grę "Wyprzedaż Garażowa", która wspiera postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży szczególnie narażonej na wykluczenie społeczne. Po prezentacji, uczestnicy rozpoczęli część praktyczną, a więc testowanie gry. Większość uczestników uznała grę za doskonałe narzędzie, dzięki któremu można przekazać młodzieży istotne treści z zakresu przedsiębiorczości. Osoby biorące udział w warsztacie zapoznały się także z poradnikiem tworzenia gier planszowych, który powstał w ramach projektu Laboratorium Gier, a następnie podjęły dyskusję na temat zalet wykorzystania gier w procesie edukacji.


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+Galeria zdjęć:

All comments

There are no comments

Add a comment

To comment you must be logged in
Do you have an account?
Sign in
Do not you have an account?
Register