Below you can find all intellectual outputs that were created in the frames of Game Laboratory Project. Materials are available in Polish, Greek, Spanish and English.

Click here to download them all: http://gamelab.fundacja-cat.pl/news/w-69/intellectual-outputs-of-the-project-rezultaty-pracy-intelektualnej-p

//

Poniżej możecie znaleźć rezultaty pracy inelektualnej jakie zostały wypracowane w ramach realizacji projektu Laboratorium Gier. Materiały są dostępne w języku polskim, greckim, hiszpańskim oraz angielskim.

Kliknij tu, by pobrać wszystkie z nich: http://gamelab.fundacja-cat.pl/news/w-69/intellectual-outputs-of-the-project-rezultaty-pracy-intelektualnej-p


Project 'Game Laboratory: Accelerator development of education and entrepreneurship for Innovators, Rulebrakers and Changemakers' is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów zmian" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

All comments

There are no comments

Add a comment

To comment you must be logged in
Do you have an account?
Sign in
Do not you have an account?
Register