C1 mobility in a nutshell | Mobilność C1 w skrócie

The activity covered the organization of a 3-day mobility (12-14.02.2018) in Poland in the city of Leszno, in which staff from all countries involved in the implementation of the project participated. // Działanie obejmowało organizację 3 dniowej mobilności (12-14.02.2018r.) w Polsce w miejscowości…

Czytaj więcej